Політика конфіденційності - Освіторія

Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – https://osvitoria.org/.

Адміністрація Сайту – ГС “ОСВІТОРІЯ”, що знаходиться за адресою: 01103, Україна, місто Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 9-Б.

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою реєстрації, замовлення та/або форми зв’язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують реєстрацію, бронювання та форму зв’язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://osvitoria.org/.

2.8. ГС “ОСВІТОРІЯ” не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті https://osvitoria.org/.

2.8. Використовуючи Форму зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувача.

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через реєстрацію та Форму зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг пропонованих на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених в Згоду з розсилкою.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;

– відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;

– дату реєстрації, бронювання та / або оформлення замовлення;

– текст запиту у вільній формі;

– підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

– запит у вільній формі на фірмовому бланку;

– дату реєстрації, бронювання та / або оформлення замовлення;

– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача протягом 30 днів з дати отримання звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.

10. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ РЕСУРСАМИ САЙТУ

Контент Сайту призначається для особистого некомерційного використання і не може використовуватись в корпоративних або професійних цілях, зокрема задля отримання прибутку (наприклад, в професійних, рекламних, маркетингових, комерційних блогах та ін).

Переглядаючи Сайт, Ви погоджуєтеся з тим, що не будете копіювати, відтворювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, транслювати, передавати, надавати у комерційне користування або іншим чином використовувати зміст Сайту, за винятком особистих, некомерційних цілей. Ви також погоджуєтеся поважати авторські (суміжні) та інші права інтелектуальної власності на контент Сайту, не адаптувати, не змінювати і не створювати похідних робіт (творів) з жодних елементів змісту Сайту, за винятком особистих, некомерційних цілей (що не мають не меті отримання комерційного прибутку). Будь-яке інше використання змісту Сайту, окрім особистих некомерційних цілей, – можливе лише за умови попередньої згоди ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ОСВІТОРІЯ».

Забороняється використовувати контент Сайту в цілях, що можуть завдавати шкоди репутації Команди ГС «ОСВІТОРІЯ», перекручують зміст контенту або подають його некоректно, недостовірно, завдають будь-яких збитків, матеріальної або моральної шкоди третім особам, або будь-яким чином порушують вимоги чинного законодавства.

Команда Сайту в будь-який момент часу має повний редакційний (авторський) контроль над контентом платформи і може видозмінювати його або видаляти за власним бажанням. Команда Сайту залишає за собою право обмежити доступ до свого контенту, відповідно до географічних та/або інших характеристик.

11. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ У ВИГЛЯДІ ВСТАВКИ В БЛОГАХ, ПОСТАХ ТА/АБО НА ПРИВАТНИХ ВЕБ-РЕСУРСАХ (EMBEDDING OR SHARING)

Часткове використання матеріалів та цитування дозволяється за умови наявності прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на Сайті. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку, першому або другому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не має бути менше шрифту тексту використовуваного матеріалу. Гіперпосилання обов'язкове.

Не розміщуйте контент Сайту на сайтах, що містять протизаконні або образливі матеріали, включаючи рекламу та сторонні посилання на таких сторонніх сайтах.

Зміст Сайту, включаючи інформацію, імена, назви, зображення (графічні малюнки, схеми), фотознімки, логотипи і малюнки, статті, лекції, ілюстрації, креслення, інші твори, що мають відношення до Сайту, – надається «ЯК Є».

Нічого з того, що міститься в даних Правилах, не може бути витлумачено як надання прямо чи опосередковано будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських (суміжних) прав, що належать Команді ГС «ОСВІТОРІЯ» або третім особам.

Команда Сайту не бере на себе відповідальності за розлади з доступом до веб-сайту та можливі програмні помилки і технічні збої («баги»).

Ви погоджуєтесь негайно повідомляти про будь-які порушення авторських (суміжних) прав та інших прав інтелектуальної власності, про які Вам стало відомо, щодо матеріалів Сайту.

Погляди, думки, висловлені авторами курсів, вебінарів – можуть не збігатися з поглядами Команди ГС «ОСВІТОРІЯ» і не належать до відповідальності Команди Сайту. Відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності в рамках розміщених на сайті курсів, вебінарів несуть викладачі цих курсів, автори та/або упорядники.

12. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Якщо у Вас виникли запитання щодо Правил, пропозиції, коментарі – Ви завжди можете надіслати лист на нашу скриньку: [email protected].